Iptal İade Prosedürü | Light Transfer
(0252) 614 47 57

Iptal İade Prosedürü

Iptal İade Prosedürü


ALICI BİLGİLERİ

    
    ALICI; Müşteri olarak Light Tours Seyahat Acentası’na ait www.lighttransfer.com  alışveriş sitesine üye olan kişidir. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. Yanlış veya hatalı bilgiler ile üye olunması ve hizmet satın alınması tamamen ALICI'nın sorumluluğundadır. Başka kişi veya kişilerce izinli ya da izinsiz bu bilgilerin değiştirilmesinden ALICI sorumludur. Her üye kendine ait üyelik erişiminin güvenliğinden sorumludur. " Light Tours Seyahat Acentası Kullanım Sözleşmesi"nde belirtilen tüm maddeler dikkatle okunup, uyulmalıdır.    

    ALICI, sözleşme konusu hizmetin sağlanmasından on iki (12) saat öncesine kadar cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Light Tours Seyahat Acentası’na  faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, Light Tours Seyahat Acentası  takip eden on (10) gün içinde hizmet bedelini ALICI'ya iade eder.
    
    ALICI, sözleşme konusu hizmetin sağlanmasından oniki (12) saat önceye kadar hizmetin başlangıç ve bitiş yeri ile hizmet saatini değiştirme, erteleme hakkına sahiptir. Değişiklik hakkının kullanılması için bu süre içinde Light Tours Seyahat Acentası ‘na telefonla  iletmek kaydı ile bildirimde bulunulmuş olması gerekir. Erteleme işlemi en fazla otuz (30) takvim günü sonrasına yapılabilir.
    
    Hizmete ait fatura, hizmetin gerçekleşmesi halinde düzenlenir. ALICI'ya sunulan seçenekler içerisinden ALICI'nın talep ettiği şekilde fatura teslimi gerçekleştirilir.
    
    Fatura edilmiş hizmetlerin, ALICI'dan kaynaklı iptali veya aksamasına bağlı olarak oluşabilecek tam veya kısmi para iadelerinde KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Aksaklık veya iptal durumu Light Tours Seyahat Acentası  kaynaklı ise ödemenin tamamı ALICI hesabına geri iade edilir.
    
    Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen hizmetlerde, Kampanya ve diğer yapılabilecek promosyon özellikli satışlarda İptal işlemi gerçekleştirilemez, ALICI cayma hakkını kullanamaz. Ancak otuz (30) takvim günü içerisinde kullanılmak üzere değişiklik kurallarına uygun olarak erteleme hakkını kullanabilir.
    
    İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Light Tours Seyahat Acentası ‘nın yerleşim yerindeki FETHİYE Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
    
    Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.